สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
30
เมษายน
2567

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดขอนแก่น) ครั้งที่ 4/2567 โดย นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 มอบหมายให้ นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ร่วมการประชุม รับฟังประเด็นปัญหา แสดงข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)                          

title
29
เมษายน
2567

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567 โดยนายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 มอบหมายให้ ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ ส่วนแผนงาน และ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธี เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณเฮือนโบราณ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น                      

title
25
เมษายน
2567

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมสงกรานต์ โดยมีแขวงทางหลวงในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียง โดยเวลา 15.00 น. นายเอนก สุวรรณภูเต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 เป็นตัวแทนแขวงทางหลวงในสังกัด กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมและเป็นตัวแทนอวยพรผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 เนื่องในวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันปีใหม่ของไทย เวลา 15.10 น. นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 กล่าวอวยพร ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) เวลา 15.20 น. ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 พร้อมใจกันรดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ณ บริเวณ ชั้น 1 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)                      

ข่าวรับสมัครงาน
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+