Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
สำนักงานทางหลวงที่7(ขอนแก่น)ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารทำความสะอาดผสมน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เพื่อป้องกันและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่แต่ละส่วนฝ่ายงานภายในและภายนอกอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 7(ขอนแก่น)

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหารสำนักงานทางหลวงที่7(ขอนแก่น)ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารทำความสะอาดผสมน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เพื่อป้องกันและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่แต่ละส่วนฝ่ายงานภายในและภายนอกอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 7(ขอนแก่น)#อยู่บ้าน #หยุดเชื้อ #เพื่อชาติ????#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586
title
ประชุมสรุปผล การคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภท เพื่อเป็นตัวแทน ของสำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -20 ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภท เพื่อเป็นตัวแทนของสำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -20 ธันวาคม 2562 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1 และ 2,ศูนย์สร้างทางขอนแก่น,ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)แขวงทางหลวงในพื้นที่,หัวหน้าส่วน, ฝ่าย,งานสำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วมประชุมดังกล่าวณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 ชั้น 3#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586