Close
title
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวสารทางหลวง

 

24 พ.ย.
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) กรมทางหลวง แต่งกายด้วยผ้าไทยมาปฏิบัติงาน ตามมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง และนโยบายของรัฐบาล

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) กรมทางหลวง แต่งกายด้วยผ้าไทยมาปฏิบัติงาน ตามมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง และนโยบายของรัฐบาล วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยมาปฏิบัติงาน ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรกรมทางหลวง แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมทุกวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์

 

 

วีดีทัศน์
title
6 เส้นทางใหม่ เลนขวาสุด ใช้ความเร็วได้ 120 ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
Highway News วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2561
title