Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
สัมมนาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรายงานทบทวนการศึกษาโครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นนำร่องสายสีแดง (สำราญ – ท่าพระ) โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ฮอล 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์)

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 มอบหมายให้นายเสน่ห์ เจริญวงค์ วผ.ทล.7,นายธีรวัฒน์ พีระพัฒนพงษ์ วบ.ทล.7เข้าร่วมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรายงานทบทวนการศึกษาโครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นนำร่องสายสีแดง (สำราญ – ท่าพระ) โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน ณ ฮอล 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์)#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586#เรารักกรมทางหลวง
title
กิจกรรมทำบุญตักบาตร กับส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นในโครงการ “ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์ จังหวัดขอนแก่น

นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ได้มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรกับส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นในโครงการ “ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน”ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันจันทร์แรกของทุกเดือนจัดขึ้นตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึง เดือนกันยายน 2563ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586#เรารักกรมทางหลวง