Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมร่วมกับสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง เพื่อทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2563

นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง,ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง, ผู้อำนวยการการส่วนแผนงาน, ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ, ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย,รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายวิศวกรรม),หัวหน้างานวางแผน,หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย ในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร), 7 (ขอนแก่น), 8 (มหาสารคาม) เข้าประชุมร่วมกับสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง เพื่อทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 ชั้น 3 #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #เรารักกรมทางหลวง
title
นายจรุณชัย อินทร์สิงห์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม และข้าราชการ ในสังกัดเข้าร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ/วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

  วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00น. นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) มอบหมายให้นายจรุณชัย อินทร์สิงห์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม และข้าราชการ ในสังกัดเข้าร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ/วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมแก่นเมือง (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #เรารักกรมทางหลวง