Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตราฐานสากล เพื่อเสริมคุณค่าต่อเศรษฐกิจ และสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2562 นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) และหัวหน้าส่วน, ฝ่าย,งาน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น#กรมทางหลวง#เรารักกรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586  
title
โครงการปลูกต้นรวงผึ้ง 904 ต้น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ ศึกขยาด ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแกน) เข้าร่วมโครงการปลูกต้นรวงผึ้ง 904 ต้น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดขอนแก่น#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586
title
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Video Conference

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น), นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล รองผู้อำนวยการฯ ตำแหน่งที่ 2, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง,หัวหน้าหมวดทางหลวง ในพื้นที่,หัวหน้าส่วน ฝ่าย งาน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ชั้น 3#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586#เรารักกรมทางหลวง