Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมสรุปผล การคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภท เพื่อเป็นตัวแทน ของสำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -20 ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภท เพื่อเป็นตัวแทนของสำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -20 ธันวาคม 2562 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1 และ 2,ศูนย์สร้างทางขอนแก่น,ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)แขวงทางหลวงในพื้นที่,หัวหน้าส่วน, ฝ่าย,งานสำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วมประชุมดังกล่าวณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 ชั้น 3#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586
title
เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562

นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586