Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
มอร์นิ่งทอล์ค 10 กรกฎาคม 2562 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟัง ปัญหาและอุปสรรค ในการทำงาน

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00น. นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ได้จัดให้มี Morning Talk โดยมีหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วมเพื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟัง ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ชั้น 2 โดยมีสาระสำคัญดังนี้1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 25622. พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.25613. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานจ้างก่อสร้าง กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม – ลดจุดก่อสร้างเพื่อให้ได้ปริมาณงานครบถ้วนตามแผนงาน และวงเงินที่ได้รับอนุมัติ #กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586#เรารักกรมทางหลวง
title
กิจกรรมทำบุญตักบาตรกับส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นในโครงการ “ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร” วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรกับส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นในโครงการ “ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร” โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันจันทร์แรกของทุกเดือน จัดขึ้นตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึง เดือนกันยายน 2562ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น #กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586#เรารักกรมทางหลวง