Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมต้อนรับและ แสดงความยินดี นายธวัชชัย พรไพรินทร์ ในโอกาสมารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1, นายสมเจตน์ เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่), นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางที่ 7,นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีนายธวัชชัย พรไพรินทร์ ในโอกาสมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1,นายสมเจตน์ เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่),นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 ชั้น 3#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586
title
การประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 2ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง,รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง,และหมวดทางหลวงในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2562 – 2 ม.ค. 2563 ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมสำนักบริหารบำรุงทางและสำนักอำนวยความปลอดภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 ชั้น 3#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586