Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
นายกมล หมั่นทำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เดินทางตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12

นายกมล หมั่นทำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เดินทางตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) โดยมีนายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7,ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น), ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น,แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1,2,3 และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคมในจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ชั้น 3และลงพื้นที่ตรวจสอบจุดน้ำท่วม จากพายุโพดุลในช่วงเดือน สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บนทางหลวงหมายเลข 2ที่กม.293+300 ทางหลวงหมายเลข 23 ที่กม.6+000,ทางหลวงหมายเลข 2301 ที่กม.4+185 และทางหลวงหมายเลข 2297 ที่กม.1+300 ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) กรมทางหลวง#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586#เรารักกรมทางหลวง
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 มอบหมายให้ข้าราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางหลังใหม่ (ชั้น 1) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586
title
ตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าแผนการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานขอนแก่น และโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณทางเข้า – ออก

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น.นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางสาวกอบกุล โมทนา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะเดินทางตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าแผนการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานขอนแก่น และโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณทางเข้า – ออก ท่าอากาศยานขอนแก่นโดยมี นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7, ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น), ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น,ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคมในจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานฯณ ห้องประชุมท่าอากาศยานขอนแก่น#เรารักกรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586