สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางท้องถนน "เปิดศูนย์บูรณาการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย กระทรวงคมนาคม และจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ (Rest Area) เทศกาลสงกรานต์ 2567"
ลงวันที่ 11/04/2567
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางท้องถนน
"เปิดศูนย์บูรณาการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย กระทรวงคมนาคม และจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ (Rest Area) เทศกาลสงกรานต์ 2567"

เวลา 10.00 น.
นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 กล่าวรายงานในพิธีเปิด
เวลา 10.10 น.
นายบัญญัติ คันธา รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเปิดศูนย์ฯ
จากนั้น นายบัญญัติ คันธา รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 และคณะ ตรวจเยี่ยม ตรวจความพร้อม จุดให้บริการ ตามจุดต่างๆ
พร้อมกับมอบของที่ระลึก เครื่องดื่ม เพื่อให้บริการแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
ณ บริเวณหน้าหมวดทางหลวงน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'