วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 74-6256-21-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2567 30,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 15-6099-91-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2567 69,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2567 16,936.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 23-6373-19-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2567 56,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2567 10,172.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุอื่นๆ (เสื้อกั๊กสะท้อนแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2567 6,930.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2567 12,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2567 20,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2567 8,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2567 29,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2567 97,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2567 36,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2567 54,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 09/07/2567 370,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2567 110,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,487 รายการ