วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จำหน่ายพัสดุ (แบตเตอรี่เก่า งานเงินทุน) ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด 24/03/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จำหน่ายพัสดุอะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ (เศษเหล็ก) และยางเก้าชำรุด (งานเงินทุน) โดยวิธีขายทอดตลาด 24/03/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างจ้างซ๋อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 46-6699-08-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2566 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 15-6141-91-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2566 45,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 25-6760-04-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2566 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านแข้ - ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.๒๐๔+๕๐๔ RT. - กม.๒๐๗+๙๐๐ RT. 22/03/2566 45,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านแข้ - ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.๒๐๔+๕๐๔ RT. - กม.๒๐๗+๙๐๐ RT. 15/03/2566 45,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน ช่องสำราญ - คำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๑๔๙+๗๐๐ - กม.๑๕๑+๓๑๐ 22/03/2566 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 22-4369-16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2566 11,900.54 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2566 35,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2566 42,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2566 14,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2566 13,154.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานนอกเงินทุน) ชำรุด ครั้งที่ 2 โดยวิธีขายทอดตลาด 13/03/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 22-4369-16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2566 11,900.54 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,133 รายการ