f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 41-5030-79-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 53,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6068-02-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 43,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 6,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562 5,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562 47,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 15,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 35,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 17,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 12,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 14,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 31,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 173,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 65,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 22,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 218 รายการ