f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2562 9,467.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2562 80,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2562 30,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 5,949.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 24,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6489-15-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2562 30,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/05/2562 11,125.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2562 312,493.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 02/05/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2562 16,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2562 9,512.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2562 11,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2562 5,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2562 12,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2562 36,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 218 รายการ