สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 07/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 20,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 321,963.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 39,996.54 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 61-6008-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 12,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 64-6005-95-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 60,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 64-6005-95-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 96,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 20-6298-19-8, 44-0119-17-3, 82-6169-18-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 9,966.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 13,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 20-6298-19-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 17,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 10,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2567 11,965.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 8,575.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 24,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,422 รายการ