f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/01/2562 6,241.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/01/2562 7,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 03/01/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข ๒๒-๔๓๖๙-๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 02/01/2562 3,382.27 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข ๔๖-๖๘๗๘-๑๔-๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/12/2561 21,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/12/2561 41,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/12/2561 1,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/12/2561 237.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/12/2561 2,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/12/2561 500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข ๒๐-๑๗๒๙-๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/12/2561 1,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข ๒๒-๔๓๓๒-๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/12/2561 1,359.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข ๗๗-๖๑๐๒-๐๔-๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/12/2561 60,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 5,628.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/12/2561 6,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 141 รายการ