f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 76,903.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2562 6,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2562 12,985.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 10-6330-91-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2562 63,504.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน) โดยวิธีขายทอดตลาด 25/12/2562 330,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 15,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2562 5,388.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2562 7,716.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 04/11/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 07/10/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 03/10/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 36,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 77,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 34,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 329 รายการ