วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ติดต่อเรา
ลงวันที่ 09/05/2562

ติดต่อสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
เลขที่37 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4324-6778 , โทรสาร : 0-4324-6785


'