วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23/03/2566 ถึง 30/04/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง พนักงานโยธาและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานธุรการ
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 22/02/2566 ถึง 02/03/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานธุรการ
3 ประกาศรับสมัคร 07/02/2566 ถึง 28/02/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน ๓ ตำแหน่ง พนักงานโยธา,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร,พนักงานธุรการ
4 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 13/12/2565 ถึง 03/02/2566 ขึ้นบัญชี ตำแหน่ง พนักงานโยธา , ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 01/11/2565 ถึง 31/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง พนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 12/10/2565 ถึง 31/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในตำแหน่ง พนักงานโยธา ,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
7 ประกาศรับสมัคร 06/09/2565 ถึง 31/10/2565 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานโยธาและตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
8 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 20/07/2565 ถึง 31/10/2565 ขึ้นบัญชี ตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
9 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 20/07/2565 ถึง 31/10/2565 ขึ้นบัญชี ตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น)
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 05/07/2565 ถึง 31/08/2565 ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พนักงานโยธา
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24/06/2565 ถึง 30/07/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานโยธา
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 17/06/2565 ถึง 31/08/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พนักงานโยธา , และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
13 ประกาศรับสมัคร 08/06/2565 ถึง 30/08/2565 รับสมัครพนักงานโยธา
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 07/06/2565 ถึง 30/06/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ พนักงานโยธา และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
15 ประกาศรับสมัคร 19/05/2565 ถึง 04/09/2565 สทล.๗ รับสมัคร พนง.ราชการ ตำแหน่ง โยธา , ไฟฟ้า