f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 29/03/2567 ถึง 29/03/2568 ตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 28/02/2567 ถึง 28/02/2568 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา , และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานธุรการ และพนักงานบริการ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 01/02/2567 ถึง 28/02/2568 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานธุรการและพนักงานบริการ
4 ประกาศรับสมัคร 11/01/2567 ถึง 11/01/2568 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา,ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร,ตำแหน่งพนักงานธุรการ,ตำแหน่งพนักงานบริการ
5 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 20/07/2566 ถึง 31/10/2566 ตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานบริการ
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26/06/2566 ถึง 19/08/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง พนักงานโยธา , และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานธุรการ และพนักงานบริการ
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 14/06/2566 ถึง 31/08/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานธุรการและพนักงานบริการ
8 ประกาศรับสมัคร 25/05/2566 ถึง 30/06/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา
9 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 09/05/2566 ถึง 30/06/2566 ประกาศ การขึ้นบัญชี พนักงานโยธา,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร,พนักงานธุรการ
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23/03/2566 ถึง 30/04/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง พนักงานโยธาและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานธุรการ
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 22/02/2566 ถึง 02/03/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานธุรการ
12 ประกาศรับสมัคร 07/02/2566 ถึง 28/02/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน ๓ ตำแหน่ง พนักงานโยธา,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร,พนักงานธุรการ
13 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 13/12/2565 ถึง 03/02/2566 ขึ้นบัญชี ตำแหน่ง พนักงานโยธา , ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 01/11/2565 ถึง 31/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง พนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 12/10/2565 ถึง 31/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในตำแหน่ง พนักงานโยธา ,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร