สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 11,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2567 12,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 7,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 11,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 20-6369-22-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 36,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6643-17-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 8,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6489-15-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 38,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 7,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 7,941.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 11,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จำหน่ายพัสดุอะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ (เศษเหล็ก) และยางเก่าชำรุด (งานเงินทุน) โดยวิธีขายทอดตลาด 13/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จำหน่ายพัสดุ (แบตเตอรี่เก่า งานเงินทุน) ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด 13/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 15-6216-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 27,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 5,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 15-6216-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2567 171,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,422 รายการ