f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 23-6028-95-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2562 43,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2562 6,314.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 23-6158-97-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2562 37,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 21-6644-17-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2562 35,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 44-9661-16-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2562 17,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 41-5029-79-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2562 53,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 40,145.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2562 6,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2562 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2562 10,517.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2562 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2562 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) การจัดซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลขเครื่องจักรฯ ๒๓-๖๐๒๘-๙๕-๗ 06/06/2562 274,002.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 04/06/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-1370-06 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2562 7,673.51 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 218 รายการ