f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 03/02/2563 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 20-6287-18-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 17,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 41-5029-79-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 21,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 17,376.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 5,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 25,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 23,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 41-5029-79-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 78,182.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6120-14-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 47,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 41-5029-79-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 47,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 25-6760-04-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2563 5,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานนอกเงินทุน) โดยวิธีขายทอดตลาด 03/01/2563 115,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 25-6447-94-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2563 79,385.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2563 249,417.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 22-4369-16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2563 6,243.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 329 รายการ