สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๒ ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.๓๘+๕๐๐ - กม.๓๙+๔๖๕ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 15/05/2567 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.๓๐+๕๐๐ - กม.๓๑+๓๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 21/05/2567 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี๒๕๖๗กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน ๓๓๔๐๐ งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๔ ตอน เทพสถิต-ซับใหญ่ตอน๒ ระหว่างกม.๓๕+๓๓๕ - กม.๓๘+๑๐๐ 10/05/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 14/05/2567 1,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 10/05/2567 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและ ระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 10/05/2567 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 44-0760-18-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2567 12,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 64-6005-95-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2567 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6643-17-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2567 7,086.08 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2567 13,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 65,749.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 6,479.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6643-17-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2567 7,580.42 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 06/03/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 16,930.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,422 รายการ