f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
121 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 13,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
122 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 14,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
123 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 23,855.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
124 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2562 20,073.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
125 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2562 6,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
126 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2562 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
127 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 23-6115-97-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2562 48,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
128 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2562 7,311.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
129 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2562 11,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
130 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 04/03/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
131 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 27-6010-88-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2562 35,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
132 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข ๒๒-๔๓๖๙-๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562 1,359.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
133 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 27-6010-88-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562 209,924.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
134 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 61-6008-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562 97,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
135 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6361-06-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562 27,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 121 ถึง 135 จาก 207 รายการ