f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
136 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 64-6005-95-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2562 172,076.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
137 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 15-6216-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2562 40,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
138 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 64-6005-95-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 39,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
139 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 40-6076-11-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 18,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
140 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 10,066.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
141 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 61-6008-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 18,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
142 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 41-5030-79-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 53,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
143 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6068-02-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 43,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
144 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
145 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 6,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
146 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562 5,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
147 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562 47,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
148 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 15,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
149 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 35,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
150 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 17,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 136 ถึง 150 จาก 329 รายการ