f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
136 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2561 14,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
137 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 20/11/2561 3,922.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
138 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน) 19/11/2561 185,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
139 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.๒๙๑+๓๕๐ - กม.๒๙๑+๘๑๘ (LT.) และ กม.๒๙๐+๒๓๐ - กม.๒๙๑+๘๑๘ (RT.) 14/11/2561 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
140 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/11/2561 1,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
141 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/11/2561 2,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 136 ถึง 141 จาก 141 รายการ