วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง เดือน ก.ค. 2564 ถึง เดือน ก.ย. 2564 ประจำไตรมาสที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง เดือน เม.ย. 2564 ถึง เดือน มิ.ย. 2564 ประจำไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2564 64077073982 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง เดือน ม.ค.2564 ถึง เดือน มี.ค.2564 ประจำไตรมาสที่ 2 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 05/04/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/10/2563 63107086085 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 ประจำไตรมาสที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2563 63077096753 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 ( เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 08/04/2563 63047158259 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 64-6005-95-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2563 63017120060 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) 07/01/2563 63017096795 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 07/10/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) 09/07/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 05/04/2562 62047084109 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ