f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) 09/01/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ระกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2566 04/10/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไตรมาส ประจำเดือน เมษายน 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566 11/07/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566) 05/04/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) 06/01/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง เดือน ก.ค. 2565 ถึง เดือน ก.ย. 2565 ประจำไตรมาสที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง เดือน ก.ค. 2565 ถึง เดือน ก.ย. 2565 ประจำไตรมาสที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง เดือน เม.ย. 2565 ถึง เดือน มิ.ย. 2565 ประจำไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 การจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 ประจำไตรมาสที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 การจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 ประจำไตรมาสที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2565 65017186372 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง เดือน ก.ค. 2564 ถึง เดือน ก.ย. 2564 ประจำไตรมาสที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง เดือน เม.ย. 2564 ถึง เดือน มิ.ย. 2564 ประจำไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2564 64077073982 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง เดือน ม.ค.2564 ถึง เดือน มี.ค.2564 ประจำไตรมาสที่ 2 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 05/04/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/10/2563 63107086085 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 ประจำไตรมาสที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2563 63077096753 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21 รายการ