วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านแข้ - ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.๒๐๔+๕๐๔ RT. - กม.๒๐๗+๙๐๐ RT. 16/03/2566 66037269679 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านแข้ - ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.๒๐๔+๕๐๔ RT. - กม.๒๐๗+๙๐๐ RT. 16/03/2566 66037269679 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน ช่องสำราญ - คำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๑๔๙+๗๐๐ - กม.๑๕๑+๓๑๐ 16/03/2566 66027545711 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2566 66037180849 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร ที่ กม.๕๖๕+๖๐๐ 08/03/2566 คค 06123/พ.1/EB/50/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๘ ตอน กุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.๔+๓๐๐ - กม.๕+๐๐๐ 08/03/2566 คค 06123/พ.1/EB/51/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ๒๓๕๙ตอนหนองบัวแดง-แหลมทอง-วังใหญ่ระหว่าง กม.๕๒+๗๐๐ - กม.๕๓+๒๐๐, กม.๕๓+๒๐๐-กม๕๕+๕๕๐ 02/03/2566 คค 06123/พ.1/EB/49/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม๒๑๗๐ตอนสามแยกหนองบัวใหญ่ -วัดปทุมชาติ-หนองจาน ระหว่างกม๐+๑๒๕ - กม.๐+๐๐๐+,กม.๐+๕๐๐-กม.๔+๑๕๐ 02/03/2566 คค 06123/พ.1/EB/48/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๗ ตอน หนองกราด - คำปิง ระหว่าง กม.๒๓+๔๔๖ - กม.๒๙+๔๑๑ 01/03/2566 คค 06123/พ.1/EB/47/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินปี๒๕๖๖รหัส๑๒๑๐๐กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทล.๒๑๐ตอนอุดรธานี-นิคมเชียงพิณ ระหว่าง๐+๐๐๐-๐+๒๙๐ และทล.๒๑๖ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด้านทิศตะวันตก ระหว่าง ๘+๑๕๐-๘+๕๕๐ 24/11/2565 คค 06123/พ.1/EB/46/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ที่ กม.๔๔๑+๑๗๙ 18/11/2565 คค 06123/พ.1/EB/45/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๔๐๐ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอน บ้านสะอาด - เหล่านางาม ระหว่าง กม.๘+๒๔๐ - กม.๑๒+๖๘๓ 08/11/2565 คค 06123/พ.1/EB/44/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙๗ ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ระหว่าง กม.๘+๕๓๐ - กม.๑๓+๘๘๓ 20/10/2565 คค 06123/พ.1/EB/43/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ระหว่าง กม.๔๑๗+๘๒๕(RT.) - กม.๔๒๑+๒๕๐(RT.) 17/10/2565 คค 06123/พ.1/EB/42/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม.๒๑+๗๐๐ - กม.๒๒+๕๐๐ 12/10/2565 คค 06123/พ.1/EB/38/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 223 รายการ