f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 06/03/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 07/02/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 05/01/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 07/12/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 03/11/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 04/10/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2566 05/09/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2566 15/08/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิ.ย.66 07/07/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พ.ค.66 02/06/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เม.ย.66 10/05/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2566 05/04/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 07/03/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2566 13/02/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2565 06/01/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 46 รายการ