f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 11/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางท้องถนน "เปิดศูนย์บูรณาการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย กระทรวงคมนาคม และจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ (Rest Area) เทศกาลสงกรานต์ 2567"
2 02/04/2567 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567
3 29/03/2567 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส่วนเครื่องกลและส่วนไฟฟ้า ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า วันข้าราชการพลเรือน และทำบุญใส่บาตรเช้า
4 28/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
5 13/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการควบคุมงานและบริหารสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
6 13/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดขอนแก่น) ครั้งที่ 3/2567
7 06/03/2567 ร่วมประชุมเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO)
8 05/03/2567 ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการประชุมปัจฉิมนิเทศเพื่อสรุปผลการจัดแผนดำเนินการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (สัมมนา ครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่ - นครพนม
9 28/02/2567 ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน Public Hearings ภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดขึ้นในเชิงพาริชย์
10 15/02/2567 ร่วมสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการและรับฟังความเห็น การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลักในภูมิภาค
11 14/02/2567 ร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลัง และการใช้จ่ายงบประมาณ "คลินิกสุจริตจังหวัดขอนแก่น" (khonkaen stron mobile clinic)
12 09/02/2567 ลงพื้นที่จัดตั้ง Spot Check ตรวจสอบรถบรรทุกบรรทุกเกินพิกัด และกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 09/02/2567 สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) ร่วมรณรงค์ใส่เครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันพุธและวันศุกร์
14 05/02/2567 นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยง อันตรายบริเวณ 5 แยก บ้านนาแบก บนทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ที่กม.33+200 เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ เนื่องจากจุดดังกล่าวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
15 31/01/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมการประชุมชี้แจงผลการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค