f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 14/11/2562 สัมมนาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรายงานทบทวนการศึกษาโครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นนำร่องสายสีแดง (สำราญ – ท่าพระ) โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ฮอล 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์)
2 04/11/2562 กิจกรรมทำบุญตักบาตร กับส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นในโครงการ “ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์ จังหวัดขอนแก่น
3 31/10/2562 ประชุมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
4 31/10/2562 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
5 29/10/2562 สัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน(Market Sounding) ในพื้นที่เมืองต้นแบบจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
6 21/10/2562 การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ในภูมิภาค) ของกรมทางหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 15/10/2562 นายกมล หมั่นทำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เดินทางตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12
8 13/10/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
9 09/10/2562 ตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าแผนการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานขอนแก่น และโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณทางเข้า – ออก
10 08/10/2562 ร่วมต้อนรับแสดงความยินดีกับ นายสราวุธ ทรงศิวิไล เนื่อในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง ลำดับที่ 33
11 03/10/2562 นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน, นายธีรวัฒน์ พีระพัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ,ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 และแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ตรวจติดตามโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
12 02/10/2562 นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 พร้อมด้วย นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน, นายธีรวัฒน์ พีระพัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ตรวจติดตามโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัย
13 01/10/2562 ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
14 27/09/2562 ประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการและการแสดงผลงาน
15 28/08/2562 "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 8/2562 ณ บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น