f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 13/08/2562 การบรรยายสัมมนา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6
2 12/08/2562 เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
3 12/08/2562 นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
4 12/08/2562 เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
5 06/08/2562 นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562
6 01/08/2562 การสัมมนา ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศ โครงการงานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวง หมายเลข 230
7 31/07/2562 Morning Talk วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
8 30/07/2562 นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 2เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการออกแบบงานตาม พรบ.ปี พ.ศ.2563 (Conceptual Desing)
9 28/07/2562 ร่วมถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
10 28/07/2562 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
11 28/07/2562 โครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
12 28/07/2562 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น
13 25/07/2562 นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เดินทางตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12
14 24/07/2562 ร่วมพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562
15 22/07/2562 โครงการสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานหมวดทางหลวง รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24  กรกฎาคม 2562 ณ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์