f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 26/03/2564 ขอยกเลิกการประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เฉพาะตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
2 16/12/2563 ประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564
3 07/12/2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร5 ธันวาคม 2563
4 05/12/2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
5 05/12/2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
6 05/12/2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
7 04/03/2564 #ไทยไปด้วยกัน
8 20/08/2563 ประชุมร่วมกับสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง เพื่อทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2563
9 12/08/2563 เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
10 12/08/2563 นายจรุณชัย อินทร์สิงห์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม และข้าราชการ ในสังกัดเข้าร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ/วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
11 28/07/2563 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 11/06/2563 ยกระดับรายได้เกษตรกรไทยส่งเสริมความปลอดภัยบนทางหลวง
13 11/06/2563 เป้าหมายในการดำเนินการอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนน ที่ผลิตจากยางพารา
14 28/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่7(ขอนแก่น)ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารทำความสะอาดผสมน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เพื่อป้องกันและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่แต่ละส่วนฝ่ายงานภายในและภายนอกอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 7(ขอนแก่น)
15 12/12/2562 ประชุมสรุปผล การคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภท เพื่อเป็นตัวแทน ของสำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -20 ธันวาคม 2562