f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 04/03/2564 #ไทยไปด้วยกัน
2 20/08/2563 ประชุมร่วมกับสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง เพื่อทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2563
3 12/08/2563 เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4 12/08/2563 นายจรุณชัย อินทร์สิงห์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม และข้าราชการ ในสังกัดเข้าร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ/วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
5 28/07/2563 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
6 11/06/2563 ยกระดับรายได้เกษตรกรไทยส่งเสริมความปลอดภัยบนทางหลวง
7 11/06/2563 เป้าหมายในการดำเนินการอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนน ที่ผลิตจากยางพารา
8 28/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่7(ขอนแก่น)ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารทำความสะอาดผสมน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เพื่อป้องกันและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่แต่ละส่วนฝ่ายงานภายในและภายนอกอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 7(ขอนแก่น)
9 12/12/2562 ประชุมสรุปผล การคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภท เพื่อเป็นตัวแทน ของสำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -20 ธันวาคม 2562
10 12/12/2562 การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2562
11 05/12/2562 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562
12 04/12/2562 ประชุม เตรียมความพร้อม ในการหาตัวผู้รับจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางเพื่อฟื้นฟู โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัย (โพดุล)
13 04/12/2562 Morning Talk วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
14 02/12/2562 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมต้อนรับและ แสดงความยินดี นายธวัชชัย พรไพรินทร์ ในโอกาสมารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1, นายสมเจตน์ เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่), นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
15 29/11/2562 การประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563