วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 29/03/2566 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566
2 10/03/2566 นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง กรมทางหลวง ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุป แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 27/02/2566 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566
4 21/02/2566 ประชุม "โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยบนทางหลวงในพื้นที่ย่านชุมชน ๑ โครงการ "
5 17/02/2566 ปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ช่วง กม.40+500 - กม.41+500
6 08/02/2566 ประชุมเตรียมความพร้อมงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนรายประมาณการตาม พรบ. ประจำปี ๒๕๖๗
7 01/02/2566 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566
8 27/01/2566 ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ ส่วนกฎหมายฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ วัดกลาง
9 26/01/2566 ร่วมต้อนรับ นายชวเลิศ เลิศชวนะกุล รักษาการวิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้ปฎิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖
10 18/01/2566 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส่วนอำนวยความปลอดภัย , ส่วนก่อสร้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
11 17/01/2566 อบรมหลักสูตร Basic LAN Cabling โดยมี เจ้าหน้าที่ ส่วนเครื่องกล,ส่วนไฟฟ้า เข้าร่วม
12 17/01/2566 รส.ทล.๗.๑ นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา เยี่ยมเยือนและมอบของที่ระลึกให้แก่พี่ๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
13 10/01/2566 พิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
14 04/01/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) กรมทางหลวง แต่งกายด้วยผ้าไทยมาปฏิบัติงาน ตามมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง และนโยบายของรัฐบาล
15 26/12/2565 มอบทุนสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง ประจำปี 2565