f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 03/09/2564 สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๑) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ (บ.โนนหัน) - อ.ภูกระดึง ตอน บ.โนนหัน - บ.ผานกเค้า
2 20/07/2564 Online Survey ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน
3 29/06/2564 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สำนักงานทางหลวงที่ 7
4 03/05/2564 ลงนามถวายพระพรออนไลน์วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564
5 16/04/2564 เลื่อนการสอบพนักงานราชการ เนื่องจากสถานการณ์ covid 19
6 05/04/2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะฯ ในการลงพื้นที่เพื่อติดตาม การเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19
7 31/03/2564 Morning Talk วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
8 26/03/2564 ขอยกเลิกการประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เฉพาะตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
9 16/12/2563 ประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564
10 07/12/2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร5 ธันวาคม 2563
11 05/12/2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
12 05/12/2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
13 05/12/2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
14 04/03/2564 #ไทยไปด้วยกัน
15 20/08/2563 ประชุมร่วมกับสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง เพื่อทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2563