สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 09/02/2567 สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) ร่วมรณรงค์ใส่เครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันพุธและวันศุกร์
17 05/02/2567 นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยง อันตรายบริเวณ 5 แยก บ้านนาแบก บนทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ที่กม.33+200 เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ เนื่องจากจุดดังกล่าวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
18 31/01/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมการประชุมชี้แจงผลการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค
19 26/01/2567 ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงาน ประจำปี 2567
20 18/01/2567 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2567 (ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)
21 17/01/2567 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด ครั้งที่1/2567
22 09/01/2567 ประชุม พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดทำแผนและทำราคากลาง โดยมี เจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
23 08/01/2567 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
24 03/01/2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 7 สวัสดีปีใหม่ และมอบกระเช้าของขวัญ แด่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567
25 29/12/2566 นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1 ตรวจเยี่ยม ตรวจความพร้อม จุดให้บริการประชาชน จุดให้บริการทั่วไทย ช่วงเทศกาลกาลปีใหม่ 2567
26 28/12/2566 นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1 เป็นตัวแทน มอบทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมทางหลวง ประจำปี 2566
27 28/12/2566 นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1 ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบความพร้อม และเป็นประธานเปิดจุดให้บริการประชาชน จุดบริการทั่วไทย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 บริเวณหน้าแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
28 28/12/2566 นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบความพร้อม และเป็นประธานเปิดจุดให้บริการประชาชน จุดบริการทั่วไทย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 บริเวณหน้าหมวดทางหลวงน้ำพอง
29 25/12/2566 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ลงพื้นที่ในความรับผิดชอบตรวจสอบความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่67
30 21/12/2566 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการและติดตามการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567