สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
196 26/06/2562 มอร์นิ่งทอล์ค 26 มิถุนายน 2562 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟัง ปัญหาและอุปสรรค ในการทำงาน
197 26/06/2562 กิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 6/2562 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
198 14/06/2562 การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น
199 11/06/2562 นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7,นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล รส.ทล.7.2, นายสิโรตม์ แดงภูมี ผอ.ขท. ขอนแก่นที่ 1 ให้การต้อนรับนายประมณฑ์ สถาพรณานนท์ วญบ.และคณะ พร้อมร่วมลงตรวจสอบพื้นที่ โครงการสำรวจ และออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2
200 10/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรกับส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ “ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร” โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันจันทร์แรกของทุกเดือน
201 06/06/2562 ประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) @แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) หมวดทางหลวงหนองสองห้องและ หมวดทางหลวงพล
202 05/06/2562 ประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) @แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) หมวดทางหลวงละหานและ หมวดทางหลวงหนองบัวแดง
203 04/06/2562 ประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) @แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
204 03/06/2562 ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562
205 31/05/2562 ประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) @แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2
206 30/05/2562 ประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) @แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
207 29/05/2562 ประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) @แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
208 29/05/2562 กระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 5/2562 โดยได้รับเกียรติจากนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงเเรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
209 23/05/2562 โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2
210 21/05/2562 โครงการปลูกต้นรวงผึ้ง 904 ต้น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก