f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประชุมทีมงาน One Transport เพื่อตรวจติตตามโครงการที่สำคัญในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ลงวันที่ 11/05/2562

วันที่ 11พฤษภาคม 2562
นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7(ขอนแก่น) ,
นายเอนก สุวรรณภูเต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1,
ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่แขวงฯร่วมต้อนรับ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พร้อมด้วย นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
นายสรพงศ์ ไพฑูรพงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงและรองโฆษกกระทรวงฯ
ประชุมทีมงาน One Transport เพื่อตรวจติตตามโครงการที่สำคัญในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมภูมิวิถีแขวงทางหลวงอุดรธานีที่1
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เรารักกรมทางหลวง


'