สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
91 19/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมต้อนรับ นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม,นายนรินทร์ ศรีสมพันธ์ วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมงานก่อสร้าง (วญส.)เดินทางตรวจเยี่ยมมอบขวัญและสร้างกำลังใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ ตลอดอายุราชการ 60ปีที่ผ่านมา
92 31/08/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมให้การต้อนรับ นายอดิชาต วรรลยางกูร ผู้อำนวยการส่วนคมนาคม 3 กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานงานแผนที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
93 28/07/2565 เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
94 28/07/2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
95 27/07/2565 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
96 26/07/2565 ประชุมเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
97 25/07/2565 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
98 21/07/2565 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น( อจร.ขก.)ครั้งที่ 2/2565 ร่วมกันหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามและพิจารณาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดระบบจราจรและการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ของจังหวัด
99 20/07/2565 ร่วมลงนาม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
100 09/07/2565 ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ เพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
101 04/07/2565 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565
102 28/06/2565 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
103 15/06/2565 กรมทางหลวงขยายเวลาส่งผลงานประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา”ชิงรางวัลกว่า230,000บาทพร้อมเกียรติบัตร
104 15/06/2565 กิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
105 01/06/2565 สํานักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน