สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567
ลงวันที่ 02/04/2567
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567
โดยนายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7
มอบหมายให้ นายธนัท บุตรศรีภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส่วนอำนวยความปลอดภัยร่วมพิธี
เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณเฮือนโบราณ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'