สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส่วนเครื่องกลและส่วนไฟฟ้า ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า วันข้าราชการพลเรือน และทำบุญใส่บาตรเช้า
ลงวันที่ 29/03/2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 06.30 - 08.30 น.

นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 

มอบหมายให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส่วนเครื่องกลและส่วนไฟฟ้า ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า วันข้าราชการพลเรือน และทำบุญใส่บาตรเช้า 

ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


'