สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
76 17/01/2566 อบรมหลักสูตร Basic LAN Cabling โดยมี เจ้าหน้าที่ ส่วนเครื่องกล,ส่วนไฟฟ้า เข้าร่วม
77 17/01/2566 รส.ทล.๗.๑ นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา เยี่ยมเยือนและมอบของที่ระลึกให้แก่พี่ๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
78 10/01/2566 พิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
79 04/01/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) กรมทางหลวง แต่งกายด้วยผ้าไทยมาปฏิบัติงาน ตามมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง และนโยบายของรัฐบาล
80 26/12/2565 มอบทุนสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง ประจำปี 2565
81 08/12/2565 ร่วมวางพวงมาลา ในพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทย ณ อนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ สวนรัชดานุสรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
82 05/12/2565 กิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
83 05/12/2565 กิจกรรม ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
84 10/11/2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้ามอบนโยบายและแนวทางปฎิบัติราชการที่สำนักงานทางหลวงที่ ๗ เพื่อให้การปฎิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรมทางหลวง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สอดคล้องกับนโยบายการปฎิบัติราชการจังหวัดขอนแก่น
85 08/11/2565 นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน พร้อมด้วย นายสราวุธ ไชยชมภู วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) เข้าร่วมบรรยายใน โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๔
86 03/11/2565 ข้าราชการเจ้าหน้าสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
87 23/10/2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
88 13/10/2565 นายธีรวัฒน์ พีระพัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมยื่นสงบนิ่งและทำความเคารพ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
89 13/10/2565 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น
90 06/10/2565 นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 เป็นประธานในการเปิดการประชุม การรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผละกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น