สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 21/12/2566 ประชุม พิจารณาแนวทางในการออกแบบงาน ตามความต้องการงบประมาณ พ.ศ.2568
32 07/12/2566 ประชุม เรื่องการป้องกันการโจรกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าบนทางหลวง และหามาตราการป้องกัน แก้ไขกระแสไฟฟ้ารั่วลงเสาไฟฟ้าบนทางหลวง
33 05/12/2566 ร่วมพิธีวันชาติและวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2566
34 27/11/2566 เข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชนี ประจำปีพุุทธศักราช 2566 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
35 23/11/2566 ประชุมชี้แจงการประเมินผลโครงการถ่ายโอนงานบริหารทางหลวงให้แก่หน่วยงานอื่น
36 20/11/2566 นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 7 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมงานทาง ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงอีสาน
37 15/11/2566 ประชุม งานโครงการใหญ่ โครงการย่อย และเรื่องเตรียมความพร้อมพืชสวนโลก
38 13/11/2566 นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ เข้าทำงานวันแรก ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7
39 07/11/2566 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดขอนแก่น) ครั้งที่ 6/2566
40 23/10/2566 ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2566
41 13/10/2566 เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน "วันนวมินทร์มหาราช" วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566
42 05/10/2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช” ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ขอเผยแพร่พระราชประวัติ เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
43 22/09/2566 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดขอนแก่น) ครั้งที่ 5/2566
44 18/09/2566 นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและดินสไลด์ น้ำพอง - น้ำอ้อม ช่วง กม.ที่ 4+050 - 4+060
45 25/08/2566 นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางมาตรวจโครงข่ายคมนาคม ที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)