สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 10/08/2566 ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
47 08/08/2566 5 ส DOH Big Cleaning Day 2566
48 07/08/2566 ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยี และดิจิทัลเพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ (Khon Kaen Smart City)
49 28/07/2566 ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2566
50 26/07/2566 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
51 24/07/2566 เข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชนี ประจำปีพุุทธศักราช 2566 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
52 10/07/2566 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดขอนแก่น) ครั้งที่ 4/2566
53 26/06/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 ขอนแก่น ร่วมพิธี ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศล ฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
54 26/06/2566 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล ฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
55 03/06/2566 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
56 08/05/2566 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดขอนแก่น) ครั้งที่ 2/2566
57 06/05/2566 ร่วมพิธีวางพานพุ่ม (ดอกไม้สด)
58 06/05/2566 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
59 28/04/2566 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
60 25/04/2566 ร่วมงานพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566”