สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
106 23/05/2565 คณะตรวจเยี่ยม โดยนายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง และนายอิทธิวัตร์ กฤษณะวิณิช ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาและอุปกสรรคการทำงาน พร้อมให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
107 17/05/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
108 25/04/2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมพิธีวางพวงมาลา“วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
109 25/04/2565 ประชุมร่วมกับตัวแทนจากสำนักแผน กรมทางหลวง เรื่องการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานโครงการย่อย ประจำปีงบประมาณ 2567
110 06/04/2565 นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์”
111 31/03/2565 ข้าราชการในสังกัด สำนักฯเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ
112 18/02/2565 สมัครใช้บริการ M-FLOW ง่าย ๆ เพียง 2 นาที
113 18/02/2565 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามและพิจารณาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงาน/กิจกรรมการจัดระบบการจราจรและการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ของจังหวัด ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
114 12/02/2565 นับถอยหลังมอเตอร์เวย์ไร้ไม้กั้น 15 ก.พ. 65 นี้ คมนาคมเตรียมเปิดตัว M-Flow
115 14/01/2565 นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา รองผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1 มอบของขวัญ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
116 04/01/2565 นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) เป็นประธาน มอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงประจำปี 2564 แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง
117 04/01/2565 นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) พร้อม นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา รองผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1 , นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 2 มอบของขวัญ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
118 28/12/2564 การเดินทางช่วงเทศกาล ปีใหม่ 65 ให้สะดวกปลอดภัยอย่างไร ถามมาตอบไป รวมคำถามและคำตอบ กรมทางหลวง Q&A
119 08/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมวางพวงมาลา ในพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทย ณ อนุสาวรีย์
120 08/12/2564 กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"