สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ลงพื้นที่จัดตั้ง Spot Check ตรวจสอบรถบรรทุกบรรทุกเกินพิกัด และกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
ลงวันที่ 09/02/2567
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567
นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่7 พร้อมด้วย นายธนัท บุตรศรีภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่จัดตั้ง Spot Check ตรวจสอบรถบรรทุกบรรทุกเกินพิกัด และกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
ทางหลวงที่ลงพื้นที่ จัดตั้ง spot check
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ทางหลวงหมายเลข 12 ร่องแซง - หนองแก กม. 462+700
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ทางหลวงหมายเลข 12 หนองแก - บ้านฝาง กม. 524+400
ทั้งนี้ นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่7
ได้มอบของขวัญและเครื่องดื่มเพื่อเป็นการขอบคุณแก่ผู้ขับรถบรรทุกที่ไม่บรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐาน (ตาม พรบ. ทางหลวง 2535)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'