สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมการประชุมชี้แจงผลการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค
ลงวันที่ 31/01/2567

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09:00 น.

สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมการประชุมชี้แจงผลการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)
การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค

โดย นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ทัพขวา วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนแผนงาน ร่วมการประชุม รับฟังประเด็นปัญหา แสดงข้อคิดเห็น และเสนอแนะต่อการจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมือง เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษา

ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)


'