สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยง อันตรายบริเวณ 5 แยก บ้านนาแบก บนทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ที่กม.33+200 เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ เนื่องจากจุดดังกล่าวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ลงวันที่ 07/02/2567
วันจันทร์ ที่5 กุมภาพันธ์ 2567
นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7
ร่วมด้วย นายธีระชัย แสนแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อุดรธานี เขต7 , นายเตชินท์ ประทุมวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และ นายสมเกียรติ นาคเกตุ หัวหน้าฝ่ายวางแผน แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยง อันตรายบริเวณ 5 แยก บ้านนาแบก บนทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ที่กม.33+200 เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ เนื่องจากจุดดังกล่าวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

'