สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน Public Hearings ภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดขึ้นในเชิงพาริชย์
ลงวันที่ 28/02/2567
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.
สำนักงานทางหลลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน Public Hearings ภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดขึ้นในเชิงพาริชย์
โดย นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 มอบหมายให้ นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ อาคาร 18 ชั้น 3 มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'