วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ร่วมสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการและรับฟังความเห็น การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลักในภูมิภาค
ลงวันที่ 15/02/2567
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:30 น.
สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการและรับฟังความเห็น การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลักในภูมิภาค
โดย นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 มอบหมายให้ นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ร่วมการสัมมนา
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสำรวจข้อมูลการเดินทางในเขตหลักในภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลักในภูมิภาค และเพื่อศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและแผนการพัฒนาระบบการจราจรในเมือง จำนวน 11 จังหวัด
ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'