สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการควบคุมงานและบริหารสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
ลงวันที่ 13/03/2567

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการควบคุมงานและบริหารสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567

มี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในสังกัด เข้าร่วมประชุมทั้งในระบบออนไลน์ และในห้องประชุม

โดยมี นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 เป็นประธานและวิทยากรบรรยายในการประชุม และมีวิทยากรหลักอีก 2 ท่านได้แก่

นายวุฒิพงษ์ ธรรมศรี ผู้อำนวยการส่วนก่อสร้าง บรรยายในช่วงภาคเช้า

นายจรูณชัย อินทร์สิงห์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม บรรยายในช่วงภาคบ่าย

ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 ชั้น 3


'