สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
ลงวันที่ 28/03/2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 15:00 น.

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 

 

โดย นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 

มอบหมายให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส่วนสำรวจออกแบบ เข้าร่วมพิธี

 

ณ พลับพลาพิศาลมงคล วัดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


'