สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการประชุมปัจฉิมนิเทศเพื่อสรุปผลการจัดแผนดำเนินการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (สัมมนา ครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่ - นครพนม
ลงวันที่ 05/03/2567
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.
สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการประชุมปัจฉิมนิเทศเพื่อสรุปผลการจัดแผนดำเนินการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (สัมมนา ครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น
การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่ - นครพนม
โดย นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 มอบหมายให้ นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ 1 (TCC1) โรงแรมตักสิลา ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'