สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดขอนแก่น) ครั้งที่ 3/2567
ลงวันที่ 13/03/2567

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567

 

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดขอนแก่น) ครั้งที่ 3/2567

 

โดย นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ทัพขวา วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนแผนงาน ร่วมการประชุม รับฟังประเด็นปัญหา แสดงข้อคิดเห็น 

 

ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)


'