สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
211 15/05/2562 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Video Conference
212 14/05/2562 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น(อจร.ขก.) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามและพิจารณาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงาน/กิจกรรมการจัดระบบการจราจรเชื่อมกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่และ โครงข่ายระบบโลจิสติกส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
213 11/05/2562 ประชุมทีมงาน One Transport เพื่อตรวจติตตามโครงการที่สำคัญในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
214 08/05/2562 Morning Talk วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
215 07/05/2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 99 รูป โครงการบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
216 07/05/2562 ร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
217 06/05/2562 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
218 05/05/2562 เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
219 04/05/2562 เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 110 รูป เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดธาตุพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น