f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน ๑ ที่ กม.๘๕+๒๕๒.๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/12/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๓๘/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๘๐+๒๕๐ - กม.๕๘๑+๑๗๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/12/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๒๒/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 จำหน่ายพัสดุ อะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ (เศษเหล็ก) และยางเก่าชำรุด (งานเงินทุน) 14/02/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ