วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๘ ตอน กุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒+๑๐๐ RT - กม.๔+๓๐๐ RT 05/04/2565 ขก.2/35/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.๑๕๗+๘๔๓ (LT.) - กม.๑๖๑+๕๐๐ (LT.) 29/03/2565 ชภ.(จ)51/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๐ ตอน วัดปทุมชาติ - หนองจาน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๖๒๐ - กม.๑๓+๐๐๐ 29/03/2565 ชภ.(จ) 49/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๐ ตอน วัดปทุมชาติ - หนองจาน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๕+๐๐๐ - กม.๒๑+๑๘๐ 29/03/2565 ชภ.(จ) 48/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2069 ตอน บำเหน็จณรงค์ - ซับใหญ่ ระหว่าง กม.๑๓+๕๐๐ - กม.๑๗+๗๓๔ 26/03/2565 ชภ.(จ) 46/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑๕+๘๐๐ - กม.๑๑๘+๖๕๐ 29/03/2565 ชภ.(จ)50/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๙ ตอน จัตุรัส - บำเหน็จณรงค์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๐๐๐ 29/03/2565 ชภ.(จ)52/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ ตอน พล - ท่านางแนว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๙+๖๑๐ - กม.๓๑+๐๕๐ 06/04/2565 บผ.56/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๔ ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๖๕๐ - กม.๑๑+๐๐๐ 29/03/2565 ชภ.(จ) 53/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๑๙+๗๕๐ - กม.๑๒๒+๒๗๕ 06/04/2565 ชภ.(จ)54/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๑๗+๖๖๐ LT. - กม.๔๒๐+๓๙๐ LT. 11/02/2565 อด.1/32/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก - บ้านฝาง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๒๓+๘๖๕ RT. - กม.๕๒๗+๗๐๐ RT. 09/02/2565 ขก.2/18/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก - บ้านฝาง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๙๓+๖๕๐ RT. - กม.๔๙๗+๘๑๐ RT. 09/02/2565 ขก.2/23/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔๗+๕๓๑ (RT.) - กม.๑๕๑+๘๗๕ (RT.) 10/02/2565 ชภ.(จ)39/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 โครงการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๙ ตอน ชนบท - กุดรู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖+๐๐๐ - กม.๒๙+๓๒๗ 10/02/2565 บผ.42/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 49 รายการ