วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข้อมูลวีดิโอ
ค้นหา
ลำดับ ประเภทวีดิโอ ไฟล์วีดิโอ ชื่อไฟล์วีดิโอ
1 ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
กรมทางหลวง บูรณะ ทล.2354 เทพสถิต – ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ รองรับสายกรีนเที่ยวหน้าฝน ชมทุ่งดอกกระเจียว
2 ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
ทำไมถนนพระรามสองสร้างไม่เสร็จ?
3 ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
การใช้ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัย
4 ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
6 เส้นทางใหม่ เลนขวาสุด ใช้ความเร็วได้ 120 ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
5 ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
6 ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
Highway News วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2561
7 ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
รายการ Highway News วันจันทร์ที่ 29 ต.ค. 2561
8 ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
รายการ Highway News วันพุธที่ 24 ต.ค. 2561