f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข้อมูลวีดิโอ
ค้นหา
ลำดับ ประเภทวีดิโอ ไฟล์วีดิโอ ชื่อไฟล์วีดิโอ
1 ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
การใช้ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัย
2 ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
6 เส้นทางใหม่ เลนขวาสุด ใช้ความเร็วได้ 120 ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3 ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
4 ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
Highway News วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2561
5 ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
รายการ Highway News วันจันทร์ที่ 29 ต.ค. 2561
6 ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
รายการ Highway News วันพุธที่ 24 ต.ค. 2561