f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
Highway News วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2561
ลงวันที่ 02/11/2561

รายการ Highway News 
ออกอากาศ วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2561
เวลา 18.20 - 20.00 น.
สถานี PPTV
ตอน โครงการก่อสร้างทล. 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย 
ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถุ


'