f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
รายการ Highway News วันจันทร์ที่ 29 ต.ค. 2561
ลงวันที่ 29/10/2561

รายการ Highway News 
ออกอากาศ. วันจันทร์ที่ 29 ต.ค. 2561
เวลา. 18.20 - 20.00 น.
สถานี. PPTV
ตอน. โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเชียงราย


'