f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
รายการ Highway News วันพุธที่ 24 ต.ค. 2561
ลงวันที่ 24/10/2561

รายการ Highway News 
ออกอากาศ. วันพุธที่ 24 ต.ค. 2561
เวลา. 18.20 - 20.00 น.
สถานี. PPTV
ตอน. โครงการรถบรรทุกสีขาว


'