f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน) โดยวิธีขายทอดตลาด 21/11/2562 21/11/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 จำหน่ายพัสดุ อะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ (เศษเหล็ก) และยางแก่าชำรุด (งานเงินทุน) ครั้งที่ ๒ 22/04/2562 22/04/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 จำหน่ายพัสดุ อะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ (เศษเหล็ก) และยางเก่าชำรุด (งานเงินทุน) 22/01/2562 22/01/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 จำหน่ายพัสดุ (แบตเตอรี่เก่าชำรุด งานเงินทุน) 22/01/2562 22/01/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 จำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน) 19/11/2561 19/11/2561 คค ๐๖๑๒๓/พ.๔/๑/๒๕๖๒ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ