วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
ข่าวสารทางหลวง

 

28 มี.ค.
title
การขออนุญาตติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นการชั่วคราวในเขตทางหลวง

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ หนังสือขออนุญาตตาม (มาตรา 38)พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาต สำเนาทะเบียบบ้านผู้ขออนุญาต ขนาดป้ายชั่วคราว แผนการดำเนินการ การติดตั้งป้าย แผนผังจุดที่จำดำเนินการติดตั้ง และรูปตัดโครงสร้างทางหลวง จำนวน  5  ชุด ** หลักเกณฑ์ และวิธีการติดแผ่นป้าย ** ตามประกาศแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) และแบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมงานสารสนเทศ  แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) โทร. 043-311202 ต่อ 18

 

 

13 มี.ค.
title
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายจิระพงษ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง กรมทางหลวง นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 พร้อมทั้งคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี นายกฤติเดช ศรียงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) นายวินัย สุทธิประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายวินัย ไชยพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม นายศานิต ขาวเมืองน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าหมวด หัวหน้างาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

วีดีทัศน์
title
จุดพักรถพระใหญ่ อำเภอหนองเรือ
title