วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2566 05/10/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2565 01/10/2564 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ