วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประวัติหน่วยงาน
ลงวันที่ 22/07/2562

ประวัติแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

 

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)  ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 มีเนื้อที่ 36-3-39  ไร่  

ตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข  12 สายขอนแก่น – ชุมแพ ที่ กม.82+663(เดิม) กม.ใหม่ 470+932 ด้านซ้ายทาง  

สำนักงานเริ่มแรกเป็นอาคารไม้  ใช้เป็นสำนักงานชั่วคราว   ต่อมาปี พ.ศ. 2522   ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่

และทำการเปิดใช้สำนักงานแขวงฯ ใน     วันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2523 ซึ่งมีพื้นที่ควบคุมดูแล ดังนี้

 


'