วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมแซม งานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 4 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2567 627/60/67/189 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 7,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2567 627/35/67/6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2567 627/60/67/187 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 จ้างซ่อมอะไหล่เงินทุนฯ หมายเลข 44-9281-14-4 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2567 627/30/67/69 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 จ้างซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 1 ต้น ทล.12 ตอน ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ที่กม.458+650 และจ้างซ่อมแซมราวกันอันตรายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ทล.2389 ตอน แก้งคร้อ - สระพัง ที่กม.34+100 งานบูรณะทรัพย์สิน รวมทั้งหมด 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2567 627/60/67/186 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 จ้างซ่อมเปลี่ยนลูกยางเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-01024-62 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2567 627/40/67/184 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2567 627/60/67/183 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2567 627/60/67/181 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 จ้างซ่อมแซมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 3 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2567 627/45/67/180 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2567 627/35/67/5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2567 627/60/67/179 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 จ้างซ่อมแซม งานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 5 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2567 627/45/67/178 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2567 627/60/67/177 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2567 627/60/67/176 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2567 627/60/67/175 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,708 รายการ