วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดิอน มีนาคม 2567 02/04/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 (งานเงินทุนหมุนเวียนฯ) 02/04/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 29/02/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือน มกราคม 2567 31/01/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (งานเงินทุนฯ) 04/03/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 01/02/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือน ธันวาคม 2566 29/12/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 30/11/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือน ตุลาคม 2566 31/10/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/01/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 06/12/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 01/11/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 01/06/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน กันยายน 2566 05/10/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/10/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 37 รายการ