วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมแซม งานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 4 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2567 627/60/67/189 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 7,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2567 627/35/67/6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ตอน 1 ระหว่าง กม.453+351 - กม.455+123 18/04/2567 คค 06041/พ.1/EB/13/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31432 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแข้ ตอน 3 ระหว่าง กม.162+773 - กม.163+497 18/04/2567 คค 06041/พ.1/EB/11/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ตอน 4 ระหว่าง กม.524+735 - กม.525+435 18/04/2567 คค 06041/พ.1/EB/10/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน หนองหล่ม - คอนสาร ระหว่าง กม.105+194 - กม.117+891 18/04/2567 คค 06041/พ.1/EB/9/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2038 ตอน กุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.2+600 - กม.10+446 18/04/2567 คค 06041/พ.1/EB/12/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนัง ตอน 2 ระหว่าง กม.10+515 - กม.14+320 11/04/2567 คค 06041/พ.1/EB/7/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านแข้ - ท่าเดื่อ ตอน 3 ระหว่าง กม.202+500 - กม.205+663 11/04/2567 คค 06041/พ.1/EB/8/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ7-8) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 11/04/2567 คค 06041/พ.1/EB/6/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง รหัสงาน ๓๓๓๐๐ งานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก - บ้านฝาง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๒๑+๐๐๐ - กม.๕๒๗+๐๐ 09/04/2567 คค 06041/พ.1/EB/4/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง รหัสงาน ๓๓๓๐๐ งานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ร่องแซง-หนองแก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๖๖+๕๐๐-กม.๔๖๘+๕๐๐ 09/04/2567 คค 06041/พ.1/EB/5/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2567 627/60/67/187 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๐๘+๐๐๐ - กม.๕๐๘+๘๐๐ และ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๗ ตอน หนองเรือ - นายม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๐๐ 09/04/2567 คค 06041/พ.1/EB/3/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๓๘+๒๑๒ - กม.๔๔๒+๑๑๒, กม.๔๕๑+๙๘๔ - กม.๔๕๕+๖๔๒ 09/04/2567 คค 06041/พ.1/EB/2/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,824 รายการ