วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 18/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองแก - บ้านฝาง ตอน 7 ระหว่าง กม.519+536 - กม.520+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 09/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแข้ ตอน 3 ระหว่าง กม.196+840 RT. - กม.198+000 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 09/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแข้ ตอน 2 ระหว่าง กม.179+500 RT. - กม.180+630 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 09/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจำปี 2567 รหัสงาน 28200 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแข้ ระหว่าง กม.164+877 - กม.165+077 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 09/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2484 ตอนทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ตอน 4 ระหว่าง กม.0+350 - กม.1+025 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 09/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนัง ตอน 1 ระหว่าง กม.18+600 - กม.20+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 09/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนัง ตอน 3 ระหว่าง กม.26+910 - กม.29+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 01/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองแก - บ้านฝาง ตอน 11 ระหว่าง กม.520+000 - กม.520+649 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 01/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองแก - บ้านฝาง ตอน 8 ระหว่าง กม.505+136 - กม.505+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 28/03/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๑๙+๕๓๖ - กม.๕๒๐+๙๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 184 รายการ