วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวสารทางหลวง

 

01 เม.ย.
title
ประชุมดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2567

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) กรมทางหลวง กำหนดจัดประชุมดำเนินโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 4 โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ลำดับ ชื่อโครงการ วันเวลา สถานที่ 1. โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ชุมแพ – ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.30+500 - กม.31+300 วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลสีชมพู อำเภอสีชุมแพ     จังหวัดขอนแก่น 2. โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2187 ตอน นายม – หนองแวง กม.32+000 - กม.36+360 วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรภูเขียว อำเภอ     ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 3. โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 2389 ตอน แก้งคร้อ – สระพัง ระหว่าง กม.20+050 - กม.20+600 วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 4. โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2037 ตอนควบคุม 0100 ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.16+500 – กม.19+450 วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

 

30 ม.ค.
title
ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตทางหลวง

“ห้ามติดตั้งป้ายแนะนำในเขตทางหลวงยกเว้นได้รับอนุญาต” ตาม พรบ.ทางหลวงมาตรา 38 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง โดยไม่ได้รับอนุญาต และมาตรา 47 ห้ามทำการปลูกสร้าง อาคาร ร้านค้า หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ราชการและเอกชน สถานที่ราชการและสถานที่เอกชนที่มีประชาชนเดินทางมาติดต่อจำนวนมาก 10 ประเภท ดังนี้ (1) สนามกีฬา (2) ศูนย์การค้า, ตลาดนัด, สถานที่จัดจำหน่ายสินค้า OTOP (3) แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักแรม ที่พักผ่อนหย่อนใจ (4) สถานศึกษา (5) โรงพยาบาล (6) ศาสนสถานทุกศาสนา (7) นิคมอุตสาหกรรม (8) มูลนิธิและองค์กรการกุศล (9) หมุ่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม (10) สำนักงานพรรคการเมือง

 

28 ธ.ค.
title
พิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย เทศกาลปีใหม่ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1 ประธานในพิธี นายกฤติเดช ศรียงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) นายวินัย สุทธิประภา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการ นายวินัย ไชยพรหม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม นายศานิต ขาวเมืองน้อย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย สถานีตำรวจภูธรชุมแพ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 4 กองบัญชาการตำรวจทางหลวง (ชุมแพ) สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขาชุมแพ โรงพยาบาลชุมแพ อาสากู้ภัยตำรวจทางหลวง ประธานหน่วยกู้ภัยชุมแพเต็กก่าจีแชเกาะ กู้ภัยเมืองชุมแพ หมวดทางหลวงในสังกัด และคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมพิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย 2567 และปล่อยขบวนรถ รถประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ใส่ใจกำลัง 3 “ใส่ใจตนเอง ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ใส่ใจประชาชน” ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 2566 – วันที่ 4 มกราคม 2567

วีดีทัศน์
title
จุดพักรถบ้านมิตรภาพ
จุดพักรถพระใหญ่ อำเภอหนองเรือ
title